Informacje o produkcie: Sprężarka przewoźna Dane techniczne: Ciśnienie bar 7 / 15 Wydajność m3/min 1,3 / 1,0 Filtry powietrza 2 Głośność dB(A) 97 Waga kg 180 Długość mm 1200 Głębokość mm 790 Wysokość mm 790 Akcesoria dodatkowe: FILTRY  Filtry...
Informacje o produkcie: Sprężarka przewoźna Dane techniczne: Ciśnienie bar                                    7 Wydajność m3/min                                   2,0 Filtry powietrza                                    1 Głośność dB(A)                                   97 Moc kW                                  13,0 Waga: Standardowy SKID                              415 kg SKID Premium                              424 kg Oś Standardowa                              490 kg Oś Premium                              512 kg Przyczepa MSP  ...
Informacje o produkcie: Sprężarka przewoźna Dane techniczne: Ciśnienie bar 7 /10 Wydajność m3/min 2,5 / 1,8 Filtry powietrza 1 Głośność dB(A) 98 Moc kW 18,1 Waga: Standardowy SKID 430 kg SKID Premium 442 kg Oś Standardowa 505 kg Oś Premium 530 kg Przyczepa...
Informacje o produkcie: Sprężarka przewoźna Dane techniczne: Ciśnienie bar 7 /10 Wydajność m3/min 2,9 / 2,1 Filtry powietrza 2 Głośność dB(A) 98 Moc kW 18,1 Waga: Standardowy SKID 446 kg SKID Premium 456 kg Oś Standardowa 521 kg Oś Premium 545 kg Przyczepa...
Informacje o produkcie: Sprężarka przewoźna Dane techniczne: Ciśnienie bar 7 /8,5 / 10 Wydajność m3/min 5,0 / 4,6 / 3,8 Filtry powietrza 2 Głośność dB(A) 98 Moc kW 31,2 Waga: Standardowy SKID 625 kg SKID Premium 635 kg Oś Standardowa 750 kg Oś...